Teenused

Talendijuhtimine & Tööandja bränding

Aitan teil analüüsida teie värbamisvajadusi, et teie ärieesmärgid teoks teha. Loon jätkusuutliku värbamisstrateegia, võtan kasutusele vastavad tööriistad ja kujundan protsessid selle rakendamiseks. 

Annan nõu kuidas luua tõhusaid ja hästi kokkutöötavaid meeskondi ning kuidas muuta meeskonnatööd veelgi tõhusamaks. 

Samuti aitan teid ettevõtte tööandja kuvandi kujundamisel. 

Koos leiame vastused küsimustele: Milline on meie ettevõtte väärtuspakkumine? Kuidas meelitada tööturul hinnatud talente just meie meeskonnaga liituma? Miks peaksid inimesed meie ettevõtte juurde jääma ja panustama? Mis muudab meie ettevõtte silmapaistvaks teiste sarnaste seas ja annab meile turueelise?


Personalijuhtimise protsessid, tehnoloogia & tööriistad 

Mistahes ettevõtte toimimise edu pandiks on selgete personaliprotsesside olemasolu ja sobivate tööriistade kasutamine. Aitan teil orienteeruda inimeste juhtimise protsesside ja juhiste maailmas, nõustada sobivate personalitarkvarade ja tööriistade osas ning leida vastused küsimustele:

Kas me tegutseme värbamisel õhinapõhiselt ja reaktiivselt või on meil jätkusuutlik värbamisstrateegia? Kas oleme loonud läbimõeldud ja süsteemse uue töötaja sisseelamise protsessi? Vast oleks meil vaja luua uue töötaja käsiraamat või manuaal? Kas oleme kasutusele võtnud tehnoloogia ja tööriistad, mis meie töö efektiivsemaks muudab?  Kas oleme loonud tõhusa tagasiside süsteemi? Kas oleme kirja pannud läbipaistva soodustuste ja hüvede paketi, kaugtöö põhimõtted?Mentorlus & Juhtimisnõustamine

Aitan teil ehitada meeskondi, mis loovad sünergiat. Olen partneriks ja mentoriks nii teie ettevõtte kogenud juhtidele kui ka äsja juhirolli astunud lühikese juhtimiskogemusega juhtidele.

Töötan koos teie juhtidega, et leida lahendusi nende ees seisvatele väljakutsetele ja vastused võimalikele küsimustele:

Milline on minu kui juhi roll ettevõtte eesmärkide saavutamisel? Millised on minu tugevused juhina? Kas minu tänased juhtimisvõtted toovad tulemusi? 

Millised on minu arenguvajadused inimeste juhtimisel? 

Nõustan teid keeruliste meeskonnasiseste küsimuste lahendamisel, tagasiside andmisel, meeskonna motiveerimisel, muudatuste juhtimisel, organisatsioonikultuuri kujundamisel.


Personaliaudit & hindamine

Teie ettevõtte lühi- ja pikaajalisi eesmärke silmas pidades aitan teil leida vastused küsimustele:

Kas oleme seadnud endale inimeste juhtimisega seotud selged eesmärgid? Kas meie tänased praktikad, protsessid ja dokumentatsioon on piisavad, et ettevõtte eesmärke täita? 
Kas oleme piisavalt panustanud valdkondadesse nagu õppimine ja areng, mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus, sisekommunikatsioon ja koostöönormid?

Millised on meie tugevused? Mis on meie tänased peamised takistused ja kitsaskohad?

Kas oleme teadlikud oma potentsiaalsetest riskidest, oleme loonud meetodid nende maandamiseks?